Cena zlata za 1g: 70.8891 € (0%)    Cena srebra za 1g: 0.8632 € (0%)   Posodobitev cene čez 5:00

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

To splošno politiko zasebnosti (v nadaljevanju: “politika zasebnosti”) je sprejela družba Goldman Graff (v nadaljevanju: Goldman Graff), Mikošičeva cesta 14, 1000 Ljubljana, davčna številka SI35884444. Ta Pravilnik o zasebnosti ureja vprašanje varstva osebnih podatkov in zasebnosti fizičnih oseb – naših strank, uporabnikov naših storitev in naših poslovnih partnerjev, kjer smo v položaju upravljavca (oseba, ki določa namen in način obdelave).

Družba Goldman Graff obdeluje osebne podatke v skladu z najvišjimi standardi Evropske unije in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) SL EU L119 (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list, št. 44/18; v nadaljevanju: Zakon o izvajanju). V primeru kakršnih koli vprašanj ali zahtev v zvezi z ravnanjem ali varstvom vaših osebnih podatkov se obrnite na nas na elektronski naslov: ljubljana@goldmangraff.com.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke in na kakšni pravni podlagi?

 • A) Izvajanje pogodbe
 • Obdelava vaših osebnih podatkov, ki so navedeni tukaj, je potrebna za sklenitev in izvedbo določenega pogodbenega razmerja, v katerem ste stranka, ali za sprejetje določenih ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe.
 • B) Skladnost s pravnimi predpisi
 • Za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnitev različnih zakonskih obveznosti nas kot upravljavca na podlagi predpisov Republike Slovenije in predpisov Evropske unije, vaše soglasje ni potrebno. Ta obdelava je potrebna, na primer kadar je to potrebno za izvajanje pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Uradni list, št. 108/17, 39/19).
 • C) Obdelava na podlagi soglasja

Prijava na obveščanje

 1. Katere osebne podatke obdelujemo?
  Če ste se prijavili za prejemanje naših informacij, obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob registraciji. Obvezni podatki so: e-poštni naslov, ime, priimek, naslov.
 2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke? Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: Da vam lahko dostavljamo naše informacije. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes, ki temelji na vaši zahtevi.
  Za boljše razumevanje vaših interesov v zvezi z nakupovanjem. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših dodatnih podatkov soglasje, ki ste nam ga dali ob prijavi.
  Če imamo drug zakonit interes (na primer kadar je to potrebno za izvajanje varnostnih ukrepov).

Obiskovalec poslovalnice

 1. Katere osebne podatke obdelujemo? Če obiščete naš poslovni prostor, vas lahko naše videokamere posnamejo, če ste vstopili v jasno označeno območje snemanja videokamere. V tem primeru obdelujemo vaše videoposnetke.
 2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke? Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: za zaščito ljudi (obiskovalcev in zaposlenih) in premoženja v naših poslovalnicah. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov Zakon o izvajanju. Za izpolnitev naših pravnih obveznosti (npr. ukrepanje na zahtevo javnega organa).

Če ste nas kontaktirali v zvezi z našo storitvijo, našimi izdelki

 1. Katere osebne podatke obdelujemo?
  Obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob pošiljanju poizvedb, zahtev, pritožb, pohval ali česa podobnega, kar lahko vključuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov, razlog za vaše povpraševanje, izdelek, ki ste ga kupili, datum in kraj nakupa, povzetek vašega povpraševanja.
 2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?
  Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: za odgovor na vaše povpraševanje, zahtevo, pritožbo, pohvalo ali podobno. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes za odgovor na vaše poizvedbe, zahteve, pritožbe, pohvale ali podobno; za spremljanje zadovoljstva z našo storitvijo. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes; za izpolnitev naših pravnih obveznosti (npr. hramba pritožb potrošnikov).

Poslovni partnerji

 1. Katere osebne podatke obdelujemo? Obdelujemo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, kot tudi tiste, ki smo jih zbrali ob vzpostavitvi in vzdrževanju poslovnega odnosa, tj. naslednje podatke:
  Vaši identifikacijski podatki (če ste fizična oseba, npr. obrtnik), to pa so vaše ime, priimek, osebna identifikacijska številka, povezava s pravno osebo (lastnik, direktor, zaposleni ali podobno);
  Your contact details, name and surname of the contact person, contact address (street and house number, place, zip code, country), telephone, e-mail address.
 2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?
  Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: da bi izpolnili naše pogodbene obveznosti do vas in sprejeli druge potrebne ukrepe v zvezi s sklenitvijo in izvajanjem pogodb ali prejšnjih ukrepov. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izvedba pogodbe, v kateri ste stranka, tj. sprejetje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe; če imamo drug zakonit interes (na primer kadar je to potrebno za izvajanje varnostnih ukrepov); da bi izpolnili svoje pravne obveznosti.

Če vas zanima delo v našem podjetju

 1. Katere osebne podatke obdelujemo?
  Obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, tj. ki smo jih zbrali za namen zaposlitve v našem podjetju, in sicer: informacije, navedene v samem prijavnem obrazcu.
 2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?
  Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene: da bi sprejeli potrebne ukrepe za izbiro in zaposlovanje novih sodelavcev (na primer za izbiro kandidatov za razgovor in organizacijo razgovorov). V tem primeru imamo pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi vaše prijave; da bi vas upoštevali pri iskanju novih delavcev in vas kontaktirali za namene zaposlitve, če ste nam poslali prijavo za zaposlitev na odprto delovno mesto. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov soglasje
  Da bi vas upoštevali pri iskanju novih delavcev in vas kontaktirali za namene zaposlitve, če ste dali soglasje za hrambo vaših podatkov v naših evidencah za prihodnje priložnosti pri prijavi na delovno mesto. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje
  Za izpolnitev naših zakonskih obveznosti.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Vaši osebni podatki so naša poslovna skrivnost in jih kot take varujemo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in najboljšo prakso. Dostop do vaših osebnih podatkov je zagotovljen le odgovornim zaposlenim v Republiki Sloveniji. Tretje osebe imajo pravico do dostopa in obdelave vaših osebnih podatkov v spodaj opisanih situacijah.
Tretji ponudniki storitev, ki nam zagotavljajo določene storitve in izdelke (npr. dostava). V tem primeru obdelujejo le vaše nujno potrebne osebne podatke potrebne za realizacijo.
Pristojni organi pri nadzoru zakonitosti poslovanja in ravnanja v tem primeru obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. Pristojni organi (policija, državno tožilstvo, sodišče itd.) v primeru sodnih in drugih enakovrednih postopkov. V tem primeru obdelujejo vaše osebne podatke izključno v skladu s pristojnostmi.

Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaši osebni podatki se obdelujejo v Republiki Sloveniji. Če je zaradi določenih tehničnih ali pravnih razlogov to potrebno, si pridržujemo pravico, da vaše osebne podatke prenesemo v države EU, v skladu z odločbami EU o ustreznosti ali na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov ali določenih razlik, ki jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas izredno pomembno. Nekateri od varnostnih ukrepov, ki jih izvajamo, so naslednji:
uporaba varnih metod pri izmenjavi vaših osebnih podatkov, da se prepreči nepooblaščen dostop; uporaba metod varstva in nadzora dostopa do podatkovnih virov, ki vsebujejo osebne podatke; stalno spremljanje virov (fizičnih področij, kjer so shranjeni vaši podatki), ki se uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Za podatke, kjer je zakonsko določeno obdobje hrambe, hranimo vaše podatke za to obdobje in jih izbrišemo v dodatnem obdobju enega leta. Če ste naši poslovni partnerji, za katere ne obstaja določeno zakonsko obdobje hrambe, osebne podatke hranimo za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, ki smo jo sklenili z vami. Ob prenehanju veljavnosti pogodbe vaše podatke izbrišemo v dodatnem obdobju 6 let od prenehanja veljavnosti pogodbe (zastaralni rok 5 let, povečan za 1 leto za izbris).
Osebni podatki uporabnikov naših storitev se hranijo ves čas trajanja ali uporabe storitev. Ob prenehanju uporabe storitev vaše podatke izbrišemo v skladu z ločeno določenimi roki.
Osebni podatki, ki jih obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, se hranijo toliko časa, kolikor obstaja naš zakoniti interes, in jih izbrišemo v obdobju 1 leta od prenehanja našega zakonitega interesa.
Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, hranimo, dokler imamo vaše soglasje. V primeru preklica soglasja jih izbrišemo. V primeru posnetkov, zbranih z videonadzorom, jih hranimo 30 dni, razen v primeru, ko je treba določen posnetek uporabiti kot dokaz.

Vaše pravice in kako jih uveljavljati

Pravice lahko uveljavljate tako, da svojo zahtevo pošljete na e-poštni naslov ljubljana@goldmangraff.com in določite predmet obvestila kot »Zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki« ali na naslov Miklošičeva ulica 14, 1000 Ljubljana.
Svojo pravico uveljavljate brezplačno. Če pa pogosto (če je na primer minilo manj kot 6 mesecev od vaše zadnje zahteve) ali pretirano (če na primer prosite za vse vaše osebne podatke v pisni obliki) zahtevate dostop ali prenos vaših osebnih podatkov, imamo pravico, da preden izvedemo takšno dejanje, od vas zahtevamo, da plačate naše stroške.
Kontaktirajte nas, če želite uveljavljati naslednje pravice. Pravica do dostopa do svojih osebnih podatkov: od nas imate pravico zahtevati, da potrdimo, ali obdelujemo vaše osebne podatke, kot tudi dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.
Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov: imate pravico zahtevati popravek vaših netočnih osebnih podatkov, kot tudi pravico do dopolnitve vaših osebnih podatkov. Prenosljivost osebnih podatkov: imate pravico, da prenesete in zahtevate prenos vaših osebnih podatkov. Pravica do izbrisa: od upravljavca lahko zahtevate, da izbriše vaše osebne podatke, če je izpolnjen eden od razlogov iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Obveščamo vas, da vaših osebnih podatkov ne smemo izbrisati, če je njihova obdelava potrebna, na primer zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti hrambe osebnih podatkov ali zaradi javnega interesa za vložitev, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Pravica do ugovora proti obdelavi ali ravnanju z vašimi osebnimi podatki: imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov kot tudi na splošno našemu ravnanju z vašimi osebnimi podatki. Pravica do preklica soglasja: svojo privolitev za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na obdelavo, ki je bila opravljena na podlagi soglasja pred njegovim preklicom. Pravica do pritožbe na Agencijo za varstvo osebnih podatkov: v vsakem trenutku imate pravico do pritožbe pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov – Agenciji za varstvo osebnih podatkov – glede obdelave in varstva vaših osebnih podatkov.

V skladu s četrtim odstavkom 21. člena Splošnih predpisov o varstvu podatkov želimo poudariti, da je vaša pravica do vložitve pritožb v skladu s prvim in drugim odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na podlagi vaše osebne situacije imate kadar koli pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v skladu s točko (e) odstavka 1 člena 6 (obdelava za namene javnega interesa) ali točko (f) odstavka 1 člena 6 (če je obdelava potrebna za legitimne interese upravljavca ali tretje osebe, razen če so interesi ali temeljne pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, močnejši od teh interesov, vključno s profiliranjem na podlagi teh določb).

Prav tako imate pravico, da ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, obdelanih v skladu s točko (f) odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov (če je obdelava potrebna za legitimne interese upravljavca ali tretje osebe, razen če so interesi ali temeljne pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, močnejši od teh interesov, vključno s profiliranjem na podlagi navedene določbe) s strani vzajemnih upravljavcev.
Če vložite pritožbo, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali (razen če v postopku reševanja vaše pritožbe dokažemo, da obstajajo prepričljivi legitimni razlogi za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali če se obdelava izvaja z namenom vložitve, uveljavljanja ali obrambe pravnih zahtevkov).

Pravica do ugovora v zvezi z obdelavo za namene neposrednega trženja: v nekaterih primerih vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja. Če se s to obdelavo ne strinjate, imate kadar koli pravico, da ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za namene takšnega trženja, kar vključuje profiliranje v obsegu, ki je povezan s takim neposrednim trženjem. Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali. Pritožbe lahko posredujete na naslednji naslov: ljubljana@goldmangraff.com